ชุมชนบ่อพุทรา

  จัดตั้ง 31 กรกฎาคม 2547
  ประธานชุมชน นายนรินทร์  เผ่าลือ
  จำนวนกรรมการ (คน) 40
  จำนวนสมาชิก (คน) 413
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 87

Attachments:
Download this file (bo_prucha.jpg)bo_prucha.jpg[ ]161 Kb