ชุมชนบางไทรย้อย

  จัดตั้ง 31 กรกฎาคม 2547
  ประธานชุมชน นายสานิธ  สีคำ
  จำนวนกรรมการ (คน) 149
  จำนวนสมาชิก (คน) 2,164
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 551

Attachments:
Download this file (bangchayyoi.jpg)bangchayyoi.jpg[ ]192 Kb