ชุมชนเนินสุรา

   จัดตั้ง 31 กรกฎาคม 2547
   ประธานชุมชน นายตระกูล  มิตรดี
   จำนวนกรรมการ (คน) 60
   จำนวนสมาชิก (คน) 495
   จำนวนครัวเรือน (หลัง) 139

Attachments:
Download this file (neansura.jpg)neansura.jpg[ ]123 Kb