ชุมชนทุ่งตะกาดพลี

   จัดตั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2546
   ประธานชุมชน นายบุญเกิด  คะเชียรทร
   จำนวนกรรมการ (คน) 72
   จำนวนสมาชิก (คน) 2,528
   จำนวนครัวเรือน (หลัง) 723

Attachments:
Download this file (tungtakadpree.jpg)tungtakadpree.jpg[ ]149 Kb