ชุมชนสหคาม

  จัดตั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2545
  ประธานชุมชน นางอุไร  อยู่ดี
  จำนวนกรรมการ (คน) 60
  จำนวนสมาชิก (คน) 2,073
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 660

Attachments:
Download this file (sahakam.jpg)sahakam.jpg[ ]212 Kb