ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ

  จัดตั้ง 14  มกราคม 2542
  ประธานชุมชน นายประสาน  กาษร
  จำนวนกรรมการ (คน) 87
  จำนวนสมาชิก (คน) 1,571
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 381

Attachments:
Download this file (bo_kamhea.jpg)bo_kamhea.jpg[ ]192 Kb