ชุมชนบ่อแขมด้านใต้

  จัดตั้ง 25 กันยายน 2540
  ประธานชุมชน นายชัยรัตน์  ทับทอง
  จำนวนกรรมการ (คน) 82
  จำนวนสมาชิก (คน) 1,838
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 455


Attachments:
Download this file (bo_kamtay.jpg)bo_kamtay.jpg[ ]233 Kb