ชุมชนบ้านหนองตาพด

จัดตั้ง 21 กันยายน 2538
ประธานชุมชน นายไทย  เจี้ยมดี
จำนวนกรรมการ (คน) 199
จำนวนสมาชิก (คน) 1,530
จำนวนครัวเรือน (หลัง) 412

Attachments:
Download this file (hongtaphot.jpg)hongtaphot.jpg[ ]185 Kb