ชุมชนห้วยทรายใต้
  จัดตั้ง 29  สิงหาคม 2532
  ประธานชุมชน นายบุญชู  เปียผ่อง
  จำนวนกรรมการ (คน) 128
  จำนวนสมาชิก (คน) 2,654
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 756

Attachments:
Download this file (haichaytay.jpg)haichaytay.jpg[ ]295 Kb