ชุมชนห้วยทรายเหนือ

จัดตั้ง
ประธานชุมชน จำนวนกรรมการ
10 พฤศจิกายน 2531
นายสมใจ  น้อยสะอาด
67

ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของชุมชนห้วยทรายเหนือ  คลิกที่นี่

Attachments:
Download this file (haichayhean.jpg)haichayhean.jpg[ ]128 Kb