ชุมชนห้วยทรายเหนือ

  จัดตั้ง 10 พฤศจิกายน 2531
  ประธานชุมชน นายสมใจ  น้อยสะอาด
  จำนวนกรรมการ (คน) 67
  จำนวนสมาชิก (คน) 1,106
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 256

ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของชุมชนห้วยทรายเหนือ  คลิกที่นี่

Attachments:
Download this file (haichayhean.jpg)haichayhean.jpg[ ]128 Kb