เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชะอำ  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2560