วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 22.00  ถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2560  
แจ้งปิดน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากทำการเชื่อมท่อเมนโรงส่งน้ำประปาบางไทรย้อย

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้แก่   ชุมชนบางไทรย้อย  เนินสุรา  ค่ายพระรามหก  ค่ายนเรศวร  ห้วยทรายเหนือ  หนองคาง  ห้วยทรายใต้ และชุมชนห้วยจิก

จึงขออภัยมา ณ โอกาศนี้