วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  แจ้งปิดน้ำประปาทั่วเขตเทศบาลเมืองชะอำ  ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  เนื่องจากทำการประสานท่อในโรงผลิตในดอน  (ยกเว้นผู้ใช้น้ำประปาจากโรงผลิตน้ำรวมใจพัฒนาด้านตะวันตกของคลองชลประทาน ใช้น้ำได้ปกติ)