26 กรกฎาคม 2559
ขออภัย  แจ้งชุมชนตลาดเนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำ  กำลังดำเนินการรื้อถนนนิติธรเพื่อทำการปรับปรุงถนนใหม่  จึงจำเป็นต้องปิดน้ำประปา ถ.นิติธร  ตั้งแต่เวลา 9.30 น.  ถึงเวลา  17.00 น.