วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559   ประปาเทศบาลเมืองชะอำ  จะทำการปิดน้ำประปาทั่วเขตเทศบาลเมืองชะอำ  ตั้งแต่เวลา  21.00 น.  เนื่องจากทำการปิดเครื่องเชื่อมท่อเมนภายในหัวผลิตในดอน  และจำดำเนินการจ่ายแล้วประปาอีกครั้งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 

               จึงขอภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ