วันที่ 7 เมษายน 2559  เวลา 10.30 น.

ขออภัย   เนื่องจากท่อประปาแตก จำเป็นต้องปิดน้ำประปา ถ.เจ้าลาย ถ.ร่วมจิตร  ระยะเวลาจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ