วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  กองการประปาจะทำการปิดน้ำประปาซ่อมท่อ 2 ฝั่งถนนเพชรเกษม  ตั้งแต่ชุมชนบ่อแขมใต้ - สุดเขตเทศบาลเมืองชะอำ
ชุมชนที่ได้รับผล  คือ  ชุมชนบ่อแขมใต้   บ่อพุทรา  บางไทรย้อย  เนินสุรา  ค่ายพระรามหก   ค่ายนเรศวร  ห้วยทรายเหนือ  ห้วยทรายใต้ หนองคาง  ห้วยจิก