ขออภัย  วันที่ 9  ตุลาคม  2558   โรงจ่ายน้ำประปาในดอน  หยุดจ่ายน้ำประปาชุมชนหัวบ้าน  ชุมชนบ้านใหญ่  ชุมชนตลาด  ชุมชนบ้านพลี  บ้านสระ   เจ้าพ่อเขาใหญ่  เนื่องจากไฟฟ้าดับ   ตั้งแต่เวลา  9.00 -12.00 น.  ทำให้เครื่องจ่ายน้ำไม่สามารถทำงานได้