รายงานสถานการณ์น้ำประปาประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11.40 น.

ขออภัยปิดน้ำประปา ชุมชนหนองแจง   ชุมชนสหคาม  เนื่องจากท่อประปาแตกหน้าบ้านพักขามเงิน  ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ  คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 14.00 น.