รายงานสถานการณ์น้ำประปาประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น.


ปิดน้ำประปา  หนองแจง  , ถ.เจ้าลาย, ถ.นราธิป  ,ถ.เพชรเกษม  เนื่องจากทำท่อประปา  ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น.