รายงานสถานการณ์น้ำประปาประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.

ขออภัย  น้ำประปาไม่ไหล  เนื่องจากท่อประปาแตก   ชุมชนทุ่งตะกาดพลี   คลองเทียน   หนองตาพด  กำลังรีบดำเนินการ