ขออภัย  เนื่องจากขณะนี้ท่อเมนประปาแตก  ทำให้น้ำประปาไม่ไหลทั่วเขตเทศบาล   ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข