วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  จะทำการปิดน้ำประปาโรงผลิตบางไทรย้อยเพื่อเชื่อมท่อภายใน
ตั้งแต่ 8.00 -16.00 น.
ผู้ใช้น้ำฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ชุมชนบ่อพุทรา  บางไทรย้อย  เนินสุรา
  ค่ายพระรามหก  ค่ายนเรศวร  ห้วยทรายใต้ ห้วยจิก
และถนนเพชรเกษม  น้ำประปาไม่ไหล