วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 
ขออภัย ปิดน้ำประปา ถ.พุหวาย ตลอดเส้น เพื่อซ่อมท่อ ตั้งแต่เวลา11.00 - 12.00 น.