ขออภัยปิดน้ำประปา ถ.ร่วมจิตร  ถ.เจ้าลาย  ถ.นราธิป
เนื่องจากท่อประปาแตกบริเวณศาลเจ้าหนองแจง
โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งเวลา 13.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560