ขอเชิญผู้สูงอายุรายใหม่ ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 และผู้สูงอายุที่
ย้ายภูมิลำเนา และมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้ 
ได้ที่กองสวัสดิการ  ติดต่อ  032-470477 
 
(อ่านรายละเอียดคลิก)