ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำทุกท่าน
ร่วมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ