เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หน้าชะอำคาบาน่า