เทศบาลเคลื่อนที่ และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นชุมชนหัวบ้านชะอำ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560   ณ ศาลาชุมชนหัวบ้าน