ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
1 มกราคม 2560  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ