กิจกรรมภาคเช้า พิธีมอบพันธุ์ปลา


กิจกรรมภาคค่ำ
ชมรม  ชุมชน ร่วมร้องเพลงถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ


นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ มอบรางวัลแด่แม่ดีเด่นประจำปี 2559


นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ คณะผู้บริหาร  พนักงาน  และประชาชน  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร