รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์

          นายอภินันท์   พรสมบูรณ์ศิริ  รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ   เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองชะอำ เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์  และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ  จากสำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 16:32 น.