กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ปี 2558 วันที่ 13 เมษายน 2558 (ภาคเช้า)

กิจกรรมภาคเช้า  ณ  บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

ช่วงสายร่วมรดน้ำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชะอำ