กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาเมืองชะอำ

กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2562 
ณ สำนักงานเทศบาเมืองชะอำ