ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------------------
 
                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดชมวิวชายหาดชะอำ (ชุมชนสหคาม) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ รายนั้น
                         ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดคือ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มศิริ ราคาที่เสนอ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ