ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ โดยวิธีคัดเลือก