ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านนางวิไล หนูเทียน-บ้านนางผักเบี้ย เกตุสุวรรณ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง