ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี-ถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)