ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)