TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 855
122 เช็คข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.4 (คอนโด อาคารชุด) 422
123 เช็คข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 428
124 ดาวน์โหลด แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 368
125 ประกาศสำนักงานเจ้าท่ีาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เรื่อง มาตราการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (มาตราการความปลอดภัยในการเดินเรือ) 292
126 สำหรับผู้ที่ไม่ทราบหน่วยเลือกตั้ง อบจ. จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถเช็คได้ที่ 284
127 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา เพื่อจ้างงานเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ้าง 544
128 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 825
129 แผนที่แสดงเขตเลือกตั้ง อบจ. เพชรบุรี เขตเทศบาลเมืองชะอำ 337
130 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 306
131 ประกาศ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 335
132 ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 402
133 กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 614
134 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 349
135 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 454
136 ยกเลิกการแสดงตนยืนยันสถานะการมีชีวิตอยู่และยืนยันบัญชีธนาคารของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผุ้พิการ 351
137 ขอเชิญร่วมประชาคมเพื่อขอให้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ตลาดมีสุข 294
138 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 294
139 ร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 587
140 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 476
141 ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม เข้าอบรมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.เมือง อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ 279
142 เทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 287
143 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 753
144 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตรากาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 459
145 ดาวน์โหลดเอกสาร เทศบาลเมืองชะอำ 263
146 ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยืนยันการมีชีวิตเพื่อรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563 407
147 เทศบาลเมืองชะอำเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2254
148 เชิญร่วมกจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ปี 2562 ณ ชายหาดชะอำ (หน้าโรงแรมลองบีชชะอำ) 364
149 เปิดรับสมัครเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่น 520
150 ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีอาคารฝ่าฝืนข้อกำหนดการควบคุมอาคารว่าด้วยกฎหมายผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ยื่นเอกสารที่สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ 381 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.