ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------------------
                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ รายนั้น
                         ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดคือ บริษัท เค พี เบ็ส จำกัด  ราคาที่เสนอ ๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ