เครื่องเบญจรงค์ ลายไทย-ประเพณีไทย ชุมชนบ้านหนองแจง
        สินค้าที่จำหน่าย
           เครื่องเบญจรงค์
        รายการสินค้า
           1. เครืองเบญจรงค์
           2. การเขียนลายไทย-ประเพณีไทย
           3. ลูกโกฐ
           4. ของชำร่วย
           5. ถ้วยรางวัล
        ประธานกลุ่ม
           นางยุพิน โอ่งเคลือบ ประธานกลุ่มเบญจรงค์ชุมชนบ้านหนองแจง
           ที่ตั้งกลุ่ม 289/1 ถ.เจ้าลาย ซอยชะอำใต้ 5 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
           เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 085-1387781, 088-2290955
        ประวัติกลุ่ม
           วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
           1. เพื่อสร้างอาชีพกลุ่ม สร้างรายได้ ในครัวเรือน
           2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้ได้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด
           3. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงไว้ด้วยความปราณีตศิลป์ในงาน
           4. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน คนในท้องถิ่น ในโอกาสต่อๆไปแก่คนรุ่นหลัง
           5. เพื่อจัดหาสินค้ารองรับ ความเจริญ ในแหล่งท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ
        คณะกรรมการกลุ่มเบญจรงค์ "ลายเส้นศิลป์"
           1. นางยุพิน โอ่ง เคลือบ ประธานกลุ่ม
           2. นายบุญส่ง โอ่งเคลือบ รองประธานกลุ่ม
           3. นางสาวช่อลัดดา ทองสังสิทธิ์ เหรัญญิก
           4. นางรำพู พลาย แก้ว การตลาด
           5. นางสาวโสพิศา จ้ายเจ็ก ประชาสัมพันธ์
           6. นางดลพร นิมิต สมพร สมาชิกลงสี
           7. นายบุญเลิศ เพชร สุก สมาชิกเขียนลาย
           8. นางสาวจินตรา พลายแก้ว สมาชิกลงสี
           9. นางสาวมาริษา วาจาสัตย์ สมาชิกลงสี
         10. นางสาวบัวญลดา เกิดสังข์ สมาชิกลงสี
         11. นายวัลลภ จง เจริญ สมาชิกเขียนลาย
         12. นางสาวณัฐฐาพร แต่งอ่วม สมาชิกลงสี
         13. นางสาวศรไพรินทร์ กลิ่นมะลิ สมาชิกลงสี
         14. นายเจษฎา รัตนบำรุง สมาชิกเขียนลาย
         15. นางสำเภา แจ่มจันทร์ สมาชิกจัดของ
         16. นางลม พลาย แก้ว สมาชิกบดสี
        ติดต่อประสานงานโดย
           1. นางสาวมาลัย การินตา (กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           2. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ (น้อง) นักพัฒนาชุมชน 089-1826919
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
        สนับสนุนโดย
           นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ