ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกเจ้าลาย (ชุมชนบ้านหนองแจง)  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๘ รายนั้น
                         คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ของการไม่มีผลประโยช์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน ๘ ราย  ดังนี้
                         ๑. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
                         ๒. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                         ๓. บริษัท  ชินาภัค คอนกรีต จำกัด
                         ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                         ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราแหลมทอง
                         ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                         ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มศิริ
                         ๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนารัตน์วิศวกร
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ