ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนบุรีรมย์ (ชุมชนบางไทรย้อย)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑๘ รายนั้น
                         ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดคือ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพลการค้า ราคาที่เสนอ ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ