ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------

                ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น

                ผลปรากฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้
                             - บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  ราคาที่เสนอ  ๑,๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ