ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๕ รายนั้น

                       คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๕ ราย ดังนี้
                       ๑. บริษัท เพชรมิตซู จำกัด
                       ๒. บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด
                       ๓. บริษัท สยามนิสสันชะอำ เซลส์ จำกัด
                       ๔. บริษัท มิตซูชะอำ (สิทธิภัณฑ์) จำกัด
                       ๕. บริษัท ไทยธนา ประจวบ จำกัด
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ