ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาซื้อถึงรองรับขยะมูลฝอย ลงวันที่ ๒๕  กรกฏาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๔ รายนั้น
                         คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ของการไม่มีผลประโยช์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๔ ราย  ดังนี้
                         ๑. บริษัท  อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
                         ๒. บริษัทจำกัด เอส.ดับเบิ้ลยู.เอา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
                         ๓. นายนันทวุฒน์ อังกาพย์
                         ๔. เบสท์ บาลานซ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ