ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปาขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณปลายเมนไปทางหมู่บ้านสามพระยา  ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น

                         ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้    ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น   ราคาที่เสนอ  ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคารวม  VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม  พ.ศ . ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ