ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
----------------------------

                     ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง ๙ โรงเรียน ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
                     คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
                     ๑. บริษัท แปดแปดบิซซิเนส จำกัด
                     ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ