ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------

 
                          ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ  ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๔ รายนั้น

                          ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้  
                                 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนารัตน์วิศวกร    ราคาที่เสนอ  ๖๐๘,๐๐๐.๐๐  บาท  (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)  เป็นราคารวม VAT แล้ว

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
                      นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ                      
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ